Právne služby

Všetky právne služby zabezpečujeme prostredníctvom advokátskej kancelárie, ktorá spolupracuje s viacerými úradmi, správcami, notármi, audítormi, ekonomickými poradcami a znaleckými organizáciami,viacerými realitnými kanceláriami  vďaka ktorým sme schopní efektívne zabezpečiť všetky požiadavky klientov na vysokej odbornej úrovni. 


Kvalitný právny servis je veľmi dôležitou súčasťou každého realitného obchodu.


Pri realitnom obchode s advokátskou kanceláriou riešime:   • právne poradenstvo pri prevodoch nehnuteľností 

  • vypracovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv a súvisiace právne poradenstvo

  • zriaďovanie záložných práv, práva doživotného užívania, práva prechodu a iných vecných bremien a ich rušenie

  • správa nehnuteľností a komplexné právne poradenstvo pri nájme nehnuteľností

  • vypracovanie rezervačných zmlúv a zmlúv o sprostredkovaní predaja 

  • vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve, zmluvy o dielo, zmluvy o subdodávkach 

  • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

  • zriadenie advokátskej úschovy