Základným predpokladom úspešného tímu je aj pevné priateľstvo a dôvera. Keďže o tom veľmi dobre vieme, utužujeme naše pracovné vzťahy aj mimo pracovisko. Naposledy sme spolu strávili predĺžený víkend v krásnom prostredí Chateau Grand Bari vo Veľkej Bare. Počasie nám prialo a tak sme si mohli naplno užiť skvelú atmosféru tohto krásneho miesta....

Po takmer dvoch rokoch od kúpy pozemkov sa rozbehla výstavba nášho projektu IBV Dlhé Brehy Mirkovce. Pozrite si ako táto výstavba napreduje.